Добро нам дошли!

2020   hol cvece1

 

informator

facebook logo5          

 

 

 

 

instagram1

 

 

 

       youtube 

 
 Телефон за информације 
062/80-565-05 
 


ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА И АКТИВНОСТИМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ИНФЕКЦИЈЕ

88011165 1637521413054014 4168139785082241024 n   90334226 1112733582453205 4090072732933292032 n   Pranje ruku print 1

 

Наставничко веће

Наставничко веће ОШ „Бранко Радичевић“ за 2015/2016. школску годину чине:

Запослени

Радно место

1.

Абрамовић Смиља

наставник разр. наставе

2.

Алексић Милена

наставник математике

3.

Анђеловић Снежана

наставник математике

4.

Балабан Мирјана

наставник енглеског јез.

5.

Божичковић Весна

наставник географије

6.

Бојић Јадранка

наставник разр. наставе

7.

Бубањ Гога

наставник разр. наставе

8.

Варга Ђенђи

наставник историје

9.

Врховац Данијела

наставник информатике

10.

Гргић Дајана

наставник енглеског јез.

11.

Грујић Новковић Александра

наставник разр. наставе

12.

Ђурђевић Александра

наставник биологије

13.

Зељковић Бошко

наставник ТИО

14.

Јанковић Љиљана

наставник физике

15.

Јарковачки Гордана

наставник разр.наставе

16.

Калиновић Оливер

вероучитељ

17.

Манојловић Милица

наставник разр. наставе

18.

Мијатов Александра

наставник разр. наставе

19.

Мирковић Јелена

наставник српског језика

20.

Мирковић Коста

наставник физ.васпит.

21.

Михајлов Весна

наставник разр. наставе

22.

Младеновић Горица

наставник разр. наставе

23.

Николић Валентина

наставник разр. наставе

24.

Нововић Мирко

наставник физ. васпит.

25.

Њагул Васа

наставник ТИО

26.

Павловић Снежана

наставник разр. наставе

27.

Пајевић Ивана

наставник разр. наставе

28.

Петровић Наташа

наставник разр. наставе

29.

Петровски Мирјана

наставник биологије

30.

Поповић Марија

наставник српског језика

31.

Поповић Тамара

наставник српског језика

32.

Пршић Вујичин Бранислава

наставник разр.наставе

33.

Радованчев Марица

наставник разр. наставе

34.

Раичковић Живота

наставник немачког јез.

35.

Ратков Жебељан Данијела

наставник хемије

36.

Ратковић Дејан

наставник ликовне култ.

37.

Родић Драгица

наставник разр. наставе

38.

Симовић Љиљана

наставник математике

39.

Слијепчевић Александра

наставник немачког јез.

40.

Стојанчевић Снежана

наставник музичке култ.

41.

Тот Нада

наставник географије

42.

Фара Маринела

наставник историје

43.

Фодор Ана

наставник немачког јез.

44.

Халупа Јелена

наставник енглеског јез.

45.

Шиповац Данијела

наставник разр. наставе

46.

Мимић Александра

наставник физ. васпит.

47.

Наумоски Татјана

наставник српског језика

48.

Зенг Весна

педагог

49.

Раичковић Ивана

психолог

50.

Стојковић Вера

библиотекар

Директор сазива и руководи седницама наставничког већа, без права одлучивања.

Наставничко веће:

1) утврђује предлог годишњег плана образовно-васпитног рада и школског програма и стара се о њиховом успешном остваривању;

2) учествује у организацији образовно-васпитног рада;

3) разрађује и реализује наставни план;

4) разматра распоред часова наставе;

5) разматра укупне резултате образовно-васпитне делатности и одлучује о мерама за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика;

6) предлаже распоред задужења наставника и стручних сарадника у извршавању појединих задатака и одељенска старешинства;

7) сарађује са родитељима ученика и пружа им помоћ у циљу јединственог васпитног деловања породице и школе;

8) утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи план рада школе;

9) похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама из своје надлежности;

10) одобрава употребу уџбеника и друге литературе у школи;

11) утврђује календар школских такмичења;

12) разматра предлог за утврђивање ментора за праћење рада приправника;

13) разматра и вреднује рад одељенских већа, одељенских старешина и стручних актива, као и наставника и стручних сарадника.

План и програм рада наставничког већа је саставни део годишњег плана рада школе.

face3

Бројач посета

539518

Огласна таблаОд 17. јануара старијим разредима настава почиње од 8 часова, а млађим од 13.30 часова. Смена се мења 31. јануара.

Останимо здрави! 

:)

 

 

 

 

Временска прогноза

Упис ученика у први разред који територијално не припадају нашој школи подноси се до 1. фебруара. Све информацијe можете добити путем бројева телефона 352-663 или 062/80-56-505 радним данима од 8 до 15 часова.

Јавне набавке

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31