Добро нам дошли!

2020   hol cvece1

 

informator

facebook logo5          

 

 

 

 

instagram1

 

 

 

       youtube 

 
 Телефон за информације 
062/80-565-05 
 


ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА И АКТИВНОСТИМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ИНФЕКЦИЈЕ

      

Е-УПИС ПРВАКА - КОРАК ПО КОРАК

ДОБРО НАМ ДОШЛИ ПРВАЦИ

УПИС ПРВАКА ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025!!!
Драги родитељи будућих првака, учините најбољи избор школе за своје дете без обзира на то да ли територијално припадате ОШ ,,Бранко Радичевић" Панчево.
За упис деце која територијално не припадају нашој школи, захтев можете поднети секретару школе на следеће начине: 

личним доласком у нашу школу где ћете попунити образац, или слањем обрасца на имејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ОБРАЗАЦ захтева можете преузети са сајта наше школе
www.osbradicevicpancevo.edu.rs
Додатне информације или помоћ око преузимања обрасца пружамо преко телефона 013 352 663 и 062 8056505.

     

захтевУПИС ПРВАКА

Признање

ПРИЗНАЊЕ "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"

На основу анализе и разматрања конкурсног материјала, а у складу са Пословником Одбора за доделу признања „Др Ђорђе Натошевић“,  донета је одлука да се ово престижно признање  за школску 2015/2016. годину додели:

Предшколској установи „Полетарац“ у Оџацима

Основној  школи „Бранко Радичевић“ у Панчеву

- Техничкој школи   „Иван Сарић“ у Суботици

- Милени Гмијовић, наставнику разредне наставе у ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју и

- Александри Секулић, наставнику срског језика у Економско-трговинској школи у Кули

Признање се додељује за изузетне резултате остварене применом савремених метода у васпитно-образовном раду и настави на подручјима: образовно-васпитног рада у основним и средњим  школама; радa са обдареним ученицима са изузетним способностима, као и онима који заостају у савладавању садржаја васпитно-образовног рада и садржаја наставног градива; слободних активности са ученицима; стручног усавршавања наставника и сарадника; професионалне оријентације ученика; сарадњe са родитељима; културне и јавне делатности и сарадњe са ужом и широм друштвеном заједницом; руковођењa, организацијe и обезбеђивањa квалитета рада установе; унапређивањa толеранције и прихватањa различитости и у другим областима у оквиру основне делатности установе.

На основу предлога радне групе утврђује се укупан број бодова за сваког кандидата, од 0 до 100. Кандидату који је постигао 80 или више бодова, може се доделити признање. 

Мерила за доделу признања су квалитативни и квантитативни показатељи постигнутог успеха у различитим подручјима васпитно-образовног рада установе у целини.

Признање може да се додели истој установи по протеку пет школских година од претходне доделе признања.

Приликом утврђивања постигнутих резултата разматрају се резултати постигнути у претходне две школске године у односу на годину у којој је објављен конкурс.

Признање може добити основна или средња школа која је у последње две школске године постигла изузетне резултате у следећим подручјима:

-          планирање, организација, реализација и вредновање наставе, применом савремених наставних метода, облика наставног рада и медија (оцена квалитета наставе са аспекта модерне дидактичке и методичке теорије и праксе, резултати успеха ученика)

са додељених, од 0 до 8 бодoва,

-          отвореност установе и флексибилности програма за сву децу (инклузија установе и заједнице)

са додељених, од 0 до 4 бода,

-          остваривање услова за реализацију програма васпитног рада са посебним нагласком на развијање толеранције и дијалога, уопште, прихватања различитости: националне, родне, верске и друге (услови, идеје и облици)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          вредновање услова, процеса и резултата из кључних области, подручја, показатеља и (или) нивоа остварености

са додељених, од 0 до 4 бодa,

-          обухват ученика, флуктоација и постигнут успех, односно обухват ученика и корисника различитим програмима (број ученика једне генерације, број који је завршио школовање у тој школи, број оних који се осипају по разредима, број оних који су напустили школу, односно програми, облици реализације, носиоци, обухват, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          индентификација и рад са обдареним ученицима, додатна настава – број ученика, квалитет програма и организације, носиоци, резултат, посебни резултати у индивидуалном раду са обдареним ученицима и њиховој припреми за убрзано напредовање; односно спрецифичне, посебне, индивидуалне и различите програме за талентоване ученике, односно ученике са сметњама и тешкоћама у развоју (број ученика, програми, носиоци, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          идентификација, помоћ и рад са ученицима који заостају у савладавању наставног програма (допунска настава – број ученика, квалитет организације наставе, степен индивидуализације, носиоци и резултати; односно програми, носиоци и резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          организација и реализација слободних активности ученика (број и врста слободних активности, обухватност, квалитет програма, облици и резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          степен стручне заступљености наставника и сарадника у школи, према важећим нормативима (број оних који испуњавају услов у погледу стручне спреме, број оних који немају прописану или потребну стручну спрему)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          сарадња са родитељима ученика (облици сарадње, садржаји, носиоци и резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          модерна и ефикасна професионална оријентација ученика (облици, садржаји, носиоци и резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          стручно усавршавање наставника и сарадника школе (облици, садржаји, носиоци и резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          помоћ наставницима и сарадницима да наставе своје образовање (специјализација, магистратура, докторат, у струци)

са додељених, од 0 до 3 бода,

-          број ученика који су учествовали на такмичењима различитог нивоа и укљученост школе у друштвену заједницу (број, област, ниво такмичења, постигнити резултати, ко је ученике припремао, врсте садржаја којима се школа укључивала у рад друштвене заједнице или организације, сврха ангажовања, обухват ученика, носиоци активности)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          опремљеност школе савременим наставним медијима и специјализованом опремом и средствима, степен и квалитет њиховог коришћења у настави и другим облицима образовно-васпитног рада (који медији, опрема и средства, врста, број, оспособљеност наставника и сарадника за рад са медијима, опремом и средствима, ко их користи, број корисника, резултати) 

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          квалитет програма васпитног рада и његове реализације са посебним освртом на неговање међунационалне толеранције и уважавање различитости: националне, родне, верске и друге (облици реализације, обухват ученика, носиоци, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          квалитет образовно-васпитног рада, посебно у погледу развијања иницијативе и креативности у раду  како наставника, тако и ученика (облици и садржаји, носиоци, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          заступљеност истраживачког рада у школи (теме истраживања, носиоци, резултати, корисници)

са додељених, од 0 до 3 бода,

-          објављени радови наставника и сарадника (број радова, теме, где су објављени, ко је објавио)

са додељених, од 0 до 3 бода,

-          неговање естетске културе, развијање еколошке свести и оспособљавања ученика за заштиту животне средине

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          организација тимова и квалитет међуљудских односа 

са додељених, од 0 до 5 бодова.

 

Бројач посета

1184363

Огласна табла


Мењамо смену!

Од 3. јуна, старијој смени настава почиње од 8,00 часова, а млађој од 13,30 часова :)

 

 

 

 

Све информацијe можете добити путем бројева телефона 352-663 или 062/80-56-505 радним данима од 8 до 15 часова.

Јавне набавке

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31