Упис деце у први разред основне школе обавезан је за сву децу рођену од 1.3.2013. године до краја фебруара 2014. године. Пријављивање деце за упис у први разред основне школе вршиће се током априла месеца 2020. године. Упис деце реализоваће се до краја маја. За упис детета у први разред родитељ подноси следећу документацију: извод из матичне књиге рођених за дете (фотокопија); потврду о здравственом прегледу детета; фотокопију пријаве стана или личне карте родитеља, као доказ о територијалној припадности школи и Уверење (или потврда до издавања уверења) предшколске установе о похађању припремног предшколског програма.

2020   hol cvece1

facebook logo5                     informator

 

 

Наставничко веће

Наставничко веће ОШ „Бранко Радичевић“ за 2015/2016. школску годину чине:

Запослени

Радно место

1.

Абрамовић Смиља

наставник разр. наставе

2.

Алексић Милена

наставник математике

3.

Анђеловић Снежана

наставник математике

4.

Балабан Мирјана

наставник енглеског јез.

5.

Божичковић Весна

наставник географије

6.

Бојић Јадранка

наставник разр. наставе

7.

Бубањ Гога

наставник разр. наставе

8.

Варга Ђенђи

наставник историје

9.

Врховац Данијела

наставник информатике

10.

Гргић Дајана

наставник енглеског јез.

11.

Грујић Новковић Александра

наставник разр. наставе

12.

Ђурђевић Александра

наставник биологије

13.

Зељковић Бошко

наставник ТИО

14.

Јанковић Љиљана

наставник физике

15.

Јарковачки Гордана

наставник разр.наставе

16.

Калиновић Оливер

вероучитељ

17.

Манојловић Милица

наставник разр. наставе

18.

Мијатов Александра

наставник разр. наставе

19.

Мирковић Јелена

наставник српског језика

20.

Мирковић Коста

наставник физ.васпит.

21.

Михајлов Весна

наставник разр. наставе

22.

Младеновић Горица

наставник разр. наставе

23.

Николић Валентина

наставник разр. наставе

24.

Нововић Мирко

наставник физ. васпит.

25.

Њагул Васа

наставник ТИО

26.

Павловић Снежана

наставник разр. наставе

27.

Пајевић Ивана

наставник разр. наставе

28.

Петровић Наташа

наставник разр. наставе

29.

Петровски Мирјана

наставник биологије

30.

Поповић Марија

наставник српског језика

31.

Поповић Тамара

наставник српског језика

32.

Пршић Вујичин Бранислава

наставник разр.наставе

33.

Радованчев Марица

наставник разр. наставе

34.

Раичковић Живота

наставник немачког јез.

35.

Ратков Жебељан Данијела

наставник хемије

36.

Ратковић Дејан

наставник ликовне култ.

37.

Родић Драгица

наставник разр. наставе

38.

Симовић Љиљана

наставник математике

39.

Слијепчевић Александра

наставник немачког јез.

40.

Стојанчевић Снежана

наставник музичке култ.

41.

Тот Нада

наставник географије

42.

Фара Маринела

наставник историје

43.

Фодор Ана

наставник немачког јез.

44.

Халупа Јелена

наставник енглеског јез.

45.

Шиповац Данијела

наставник разр. наставе

46.

Мимић Александра

наставник физ. васпит.

47.

Наумоски Татјана

наставник српског језика

48.

Зенг Весна

педагог

49.

Раичковић Ивана

психолог

50.

Стојковић Вера

библиотекар

Директор сазива и руководи седницама наставничког већа, без права одлучивања.

Наставничко веће:

1) утврђује предлог годишњег плана образовно-васпитног рада и школског програма и стара се о њиховом успешном остваривању;

2) учествује у организацији образовно-васпитног рада;

3) разрађује и реализује наставни план;

4) разматра распоред часова наставе;

5) разматра укупне резултате образовно-васпитне делатности и одлучује о мерама за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика;

6) предлаже распоред задужења наставника и стручних сарадника у извршавању појединих задатака и одељенска старешинства;

7) сарађује са родитељима ученика и пружа им помоћ у циљу јединственог васпитног деловања породице и школе;

8) утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи план рада школе;

9) похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама из своје надлежности;

10) одобрава употребу уџбеника и друге литературе у школи;

11) утврђује календар школских такмичења;

12) разматра предлог за утврђивање ментора за праћење рада приправника;

13) разматра и вреднује рад одељенских већа, одељенских старешина и стручних актива, као и наставника и стручних сарадника.

План и програм рада наставничког већа је саставни део годишњег плана рада школе.

face3

Бројач посета

412735

Огласна табла


 Нижим разредима настава почиње од 8 часова, а вишим од 13 часова. Смена се мења 2. марта. 

:)

 

 

 

 

Временска прогноза

Све информацијe можете добити путем броја телефона 352-663 радним данима од 8 до 15 часова.

Јавне набавке

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29