Добро нам дошли!

Бранкова школа има срце - видео запис

Школски одбор

 ОШ „Бранко Радичевић“ oд 2014/2015. школске године има нови Школски одбор у саставу:

Представници колектива

Варга Ђенђи, наставник историје

Бојић Јадранка, наставник разредне наставе

Зенг Весна, педагог

Представници родитеља

Арсеновић Гордана,   дипломирани економиста

Кормањош Драгана, дипломирани економиста

Димитријевић Звонимир,спортски тренер

Представници локалне заједнице

Мирјанић Данијела, хемијски техничар

Јоцков Васа, дипломирани правник

Граховац Иван,дипломирани правник

Председник Школског одбора је Арсеновић Гордана а заменик   Зенг Весна.                                  

Мандат чланова Школског одбора је 4 године.

Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника.

Чланове Школског одбора установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Школског одбора.

Школски одбор:

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм , развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;

4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

6) расписује конкурс и бира директора;

7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Седницама Школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања.

Седницама Школског одбора основне школе присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

За обављање послова из своје надлежности Школски одбор одговара органу који га именује и оснивачу.
face3

Бројач посета

497433

Огласна табла


Од понедељка, 18. јануара 2021. године, настава ће се одвијати према моделу од 1. септембра 2020. године за све ученике. Желимо вам срећан и успешан почетак другог полугодишта.

Останимо здрави!

:)

 

 

 

 

Временска прогноза

Све информацијe можете добити путем бројева телефона 352-663 или 062/80-56-505 радним данима од 8 до 15 часова.

Јавне набавке

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31