Упис деце у први разред основне школе обавезан је за сву децу рођену од 1.3.2013. године до краја фебруара 2014. године. Исказивање интересовања за упис у први разред основне школе вршиће се од 1. априла 2020. године. Добро нам дошли!

Бранкова школа има срце - видео запис

Савет родитеља

САВЕТ РОДИТЕЉА

   
 

  

Савет родитеља ОШ „Бранко Радичевић“ за шќолску 2015/2016. годину има 30 чланова – по један представник из сваког одељења:

Одељење

Родитељ

1 - 1

Кривокућа Роберт

1 - 2

Грубор Небојша 

1 - 3

Богдановић Ирина

1 - 4

Стојков Андријана

2 - 1

Андријевски Андријана 

2 - 2

Јевтић Наташа

2 - 3

Костић Зорица 

3 - 1

Димитријевић Звонимир 

3 - 2

Стејић Агатоновић Снежана 

3 - 3

Кељевић Драгана

3 - 4

Остојин Ивана 

4 - 1

Костић Јован 

4 - 2

Перишић Наташа 

4 - 3

Врањеш Милан 

4 - 4

Лазић Александра 

5 - 1

Трнинић Сања 

5 - 2

Савковић Гордана 

5 - 3

Зарић Јелена 

5 - 4

Ружичић Александра 

6 - 1

Марчетић Душица 

6 - 2

Арсеновић Гордана 

6 - 3

Ангеловски Александра 

6 - 4

Цветковић Миодраг

7 - 1

Стојанов Драган 

7 - 2

Младеновић Драгана

7 - 3

Јеличић Драган 

8 - 1

Поплишан Јелена 

8 - 2

Вукасовић Снежана 

8 - 3

Малетић Нада 

8 - 4

Видовић Слађана

Савет родитеља:

1) предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;

2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;

3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;

4) учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;

5) разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;

7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;

9) учествује у поступку прописивања мера из члана 42. Закона о основама система образовања и васпитања;

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;

11) разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

Бројач посета

478326

Огласна табла


 Због ванредне ситуације, настава се у школи обуставља од 16. марта до даљег. Пратите упутства о начину одржавања наставе на даљину. 

:)

 

 

 

 

Временска прогноза

Све информацијe можете добити путем броја телефона 352-663 радним данима од 8 до 15 часова.

Јавне набавке

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31